Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D walczy w interesie obywateli Europy o zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo żywności

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim wykonali dziś kolejny krok w postępowym kierunku, głosując za modernizacją wymogów dla sprzedaży

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Nadszedł czas na walkę z zanieczyszczaniem wód plastikiem, aby ocalić nasze oceany, oznajmia Grupa S&D

Jeśli nie chcemy, aby z nastaniem 2050 roku w oceanach pływało więcej plastiku niż ryb, musimy działać już teraz. Co roku w Europie do mórz trafia 150

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Parlament Europejski popiera wniosek Marity Ulvkosg o wyeliminowanie do roku 2021 włącznie sezonowej zmiany czasu

Parlament Europejski zareagował na żądania 4 milionów Europejczyków o zaprzestanie przestawiania co sześć miesięcy zegarów o godzinę wstecz lub

24 Mar 2019
Wydarzenie

March4Europe

March4Europe. Europe is in danger. Join us on the March through Facebook here. Democracy is in danger. We have to stand together for Europe. Stand

22 Mar 2019
Wydarzenie

#Europe Together event: Shaping our society - Time for another future

#Europe Together event: Shaping our society - Time for another future. Please register here to attend the event Please find the programme here

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D nalega na głęboką reformę zarządzania UE w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju

W dniu dzisiejszym zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego głosowało nad sprawozdaniem dotyczącym wdrożenia i osiągnięcia celów zrównoważonego

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D chwali ruch Młodzi dla Klimatu i apeluje o wprowadzenie gospodarki bezemisyjnej najpóźniej do 2050 roku

W dniu dzisiejszym na zgromadzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego debatowano nad tym, jak uniknąć dalszej zmiany klimatu. Na sali obecnych było 60

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Od dzisiaj nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu żywnościowym stają się reliktem przeszłości. UE postawiła na pierwszym miejscu zdrowie konsumentów i prawa rolników, oznajmia Grupa S&D

Po pozytywnym zakończeniu negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą oraz dzisiejszym głosowaniu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, w którym

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Przełom w Europie dla zrównoważonych inwestycji

Dobre wieści dla obywateli Europy i dla środowiska: wczoraj wieczorem reprezentujący Parlament Europejski europoseł z Grupy S&D, Paul Tang,

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Prezentacja sprawozdania organizacji Postępowe Społeczeństwo w Atenach z udziałem Udo Bullmanna przyciąga 700 uczestników

Po prezentacji raportu dotyczącego polityki w zakresie zrównoważonej sprawiedliwości na wydarzeniu współorganizowanym przez ateńskie biuro Friedrich