Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane:

PPE i partie skrajnie prawicowe sprzeciwiają się w głosowaniu środkom zapobiegającym rozpowszechnianiu treści terrorystycznych w Internecie

Parlament Europejski zagłosował w środę wieczorem za przyjęciem nowych przepisów, które mają za zadanie zmuszenie firm z sektora mediów

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Parlament Europejski wspiera plan zatrudnienia 10 000 dodatkowych pracowników, aby wzmocnić granice zewnętrzne UE

Parlament Europejski zagłosował dziś za znacznym rozszerzeniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Rozszerzenie obejmie utworzenie

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Program LIFE jest istotny w transformacji w stronę zrównoważonej gospodarki, zarówno dla ludzi, jak i społeczeństwa, oznajmia Grupa S&D

Parlament Europejski poparł w dniu dzisiejszym porozumienie zawarte z Radą Europejską w sprawie nowego programu LIFE na lata 2021–2027. Jest to jedyny

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Horyzont Europa: Grupa S&D umacnia kryteria doskonałości oraz skutków społecznych dla dotacji na rzecz badań naukowych i innowacji

Następny program badań naukowych i innowacji Horyzont Europa na lata 2021 – 2027 będzie opierał się na sukcesach programu Horyzont 2020, aby promować

Komunikat prasowy
Opublikowane:

„Łącząc Europę”: lepsza infrastruktura pomoże w promowaniu spójności, zrównoważonego rozwoju i innowacji w całej UE, oznajmia Grupa S&D

Sieci transeuropejskie w dziedzinach transportu, energii oraz telekomunikacji mają potencjał redukowania rosnących nierówności między regionami UE,

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Parlament popiera przepisy mające na celu obniżenie cen leków i zwiększenie konkurencyjności producentów unijnych

Parlament Europejski poparł w dniu dzisiejszym nowe przepisy mające na celu redukcję kosztów leków ponoszonych przez osoby zamieszkałe w UE oraz

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Nowe przepisy dotyczące wiz krótkoterminowych przyniosą korzyści dla sektora turystycznego w UE, a jednocześnie ukrócą nadużycia

Parlament Europejski głosował dziś nad aktualizacją unijnego kodeksu wizowego, aby zmodernizować proces przyznawania wiz krótkoterminowych obywatelom

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D z zadowoleniem przyjęła pojawienie się Grety Thunberg w Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego

Aktywista środowiskowa Greta Thunberg odwiedziła dziś Parlament Europejski w Strasburgu i wypowiedziała się na spotkaniu otwartym Komisji ENVI.

Plik audiowizualny
Opublikowane:

Go Local in Baiano

Go Local in Baiano

Plik audiowizualny
Opublikowane:

Go Local in Nyírbátor

Go Local in Nyírbátor