Podziel się:

Manipulowanie licznikami kilometrów w celu udowodnienia, że pojazd przejechał mniej kilometrów niż w rzeczywistości, jest zbyt łatwe i zbyt tanie. W ten sposób wielu Europejczyków zostaje oszukanych, kiedy kupują używany samochód.

 

Parlament Europejski poprze jutro sprawozdanie eurodeputowanego S&D, Ismaila Ertuga, którego celem jest stworzenie prawnych, technicznych i operacyjnych barier uniemożliwiających manipulacje lub sprawiających, że będą one na tyle czasochłonne, trudne i kosztowne, że staną się nieopłacalne.

 

Od 5% do 12% samochodów sprzedawanych na rynkach krajowych zostało poddanych manipulacji. Na poziomie europejskim problem ten jest jeszcze większy, ponieważ odsetek ten sięga od 30% do 50% wszystkich samochodów w handlu transgranicznym. Badania potwierdzają, że całkowite obciążenia ekonomiczne dla europejskich konsumentów z tego tytułu wynoszą od sześciu do dziewięciu miliardów euro rocznie.

 

Ismail Ertug powiedział:

 

- Ten rodzaj oszustwa nie tylko nakłada nieuczciwe i dodatkowe koszty na konsumentów, ubezpieczycieli, dealerów samochodów używanych, firmy leasingowe, a także producentów, ale stanowi również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego. Moje sprawozdanie sugeruje przyjęcie czterech środków, aby skutecznie walczyć z tymi manipulacjami: bazy danych dotyczące przebiegu pojazdu na poziomie państw członkowskich, zwiększone bezpieczeństwo sprzętu komputerowego i oprogramowania w nowych samochodach, dostęp do danych o przebiegu z pojazdów podłączonych do sieci oraz silniejsze ściganie karne.

 

- Jest to szczególnie niesprawiedliwe, ponieważ oszustwa te dotykają przede wszystkim tych obywateli, którzy już mają problemy ekonomiczne i nie mogą sobie pozwolić na zakup nowego samochodu. Właściciele samochodów używanych kierują się złym planem serwisowania i przeglądów, co z kolei może spowodować zbyt późną lub niewłaściwą wymianę części lub elementów. Przedwczesne zużycie prowadzi do potrzeby częstszego serwisowania i naprawiania pojazdu, a z uwagi na niespodziewane koszty, które dla wielu osób są nie do udźwignięcia, powoduje, że po drogach porusza się więcej niebezpiecznych samochodów.

 

- Niektóre kraje UE, takie jak Belgia, stworzyły systemy baz danych, w których przechowywane są wskazania drogomierza samochodów poddawanych okresowym badaniom technicznym, serwisowaniu i przeglądom w warsztatach samochodowych. W rezultacie liczba samochodów o sfałszowanym przebiegu znacznie się zmniejszyła i zjawisko to niemal całkowicie zniknęło. Dla osiągnięcia tego samego skutku w obrocie transgranicznym kluczowe znaczenie mają trzy czynniki: trzeba gromadzić dane, które muszą być prawidłowe i dostępne w wymiarze transgranicznym.

 

- Dlatego też europejskie rozwiązanie dotyczące bazy danych może pomóc w zbieraniu danych w jednolity sposób i umożliwić wymianę transgraniczną. Sugeruję wykorzystanie istniejących struktur, takich jak EUCARIS, ponieważ podejście to pozwoliłoby obniżyć koszty.

 

- Niniejsze środki walki z fałszowaniem przebiegu pojazdów są skuteczne, tanie i gotowe do użycia. Komisja Europejska powinna podjąć szybko działania i zaproponować ramy legislacyjne zgodnie z naszymi zaleceniami. Możemy tutaj stworzyć natychmiastową i bezpośrednią wartość dodaną dla europejskich obywateli!

 

https://www.eucaris.net/

 

 

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Kluczowa rola Grupy S&D w zapewnieniu, aby Komisja Środowiska osiągnęła postępowe porozumienie w kwestii emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Ludzkie zdrowie jest najważniejsze.

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych