Podziel się:

Grupa S&D przewodziła dziś szerokiej, ponadpartyjnej koalicji, mającej na celu zapewnienie, że w UE nie będzie produktów, ani konsumentów drugiej klasy. W tym głosowaniu Parlament Europejski uznał istnienie podwójnych norm jakości żywności i innych produktów konsumenckich; praktyka ta odnosi się do sprzedaży pozornie identycznych produktów o niższej jakości w niektórych krajach europejskich. Jest walka, którą Grupa S&D prowadziła jeszcze zanim problem ten stał się przedmiotem publicznej debaty.

 

Autorka sprawozdania Parlamentu w sprawie podwójnych norm jakości produktów, eurodeputowana S&D, Olga Sehnalová powiedziała:

 

- Jako sprawozdawczyni cieszę się, że Parlament głosował w przeważającej większości za rezolucją w sprawie podwójnych norm jakości produktów. Po siedmiu latach instytucje UE ostatecznie uznają, że podwójne normy jakości produktów istnieją i stanowią prawdziwy problem, mający wpływ na życie milionów obywateli UE.

 

- Sprzedaż żywności i produktów o niższej jakości w niektórych państwach członkowskich, mimo iż ich opakowanie i oznakowanie są pozornie identyczne, jest nie do przyjęcia. Jest to nieuczciwa praktyka handlowa, która podważa zaufanie konsumentów i samo funkcjonowanie jednolitego rynku. Produkty tej samej marki i tak samo opakowane powinny mieć taki sam skład w całej UE. Preferencje konsumentów nie mogą już stanowić usprawiedliwienia dla rażących różnic w zakresie jakości.

 

- Jako Socjaliści i Demokraci uważamy, że nie może być dyskryminującego traktowania i podziałów między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem. Żywność i inne produkty, które konsumujemy w Pradze i Sofii, nie mogą być gorszej jakości od żywności i produktów konsumowanych w Berlinie i Sztokholmie. Wszyscy europejscy konsumenci, niezależnie od kraju zamieszkania, zasługują na sprawiedliwe traktowanie i na równych zasadach. Dlatego też wzywamy Komisję do pilnej rewizji dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych (UCPD). Należy natychmiast położyć kres praktyce „ta sama marka, ten sam produkt, różna zawartość i proporcje składników”!

 

Eurodeputowana Biljana Borzan, negocjatorka Grupy S&D z ramienia Komisji Ochrony Środowiska i Zdrowia Publicznego powiedziała:

 

- Liczne badania w UE pokazują, że pozornie identyczne produkty spożywcze mogą być gorszej jakości i mniej zdrowe w krajach Europy Wschodniej. Okazało się, że wyroby czekoladowe do smarowania, jogurty, napoje bezalkoholowe, itp. zawierają składniki o innej jakości, mimo iż dla konsumentów wyglądają identycznie. Jest to niesprawiedliwe i potencjalnie niebezpieczne.

 

- W UE nie powinno być obywateli drugiej kategorii. Przedsiębiorstwa nie mogą kontynuować swoich „zwykłych praktyk” i zagrażać zdrowiu europejskich konsumentów. W tej kwestii nie powinno być podziału na Wschód i Zachód; wszyscy jesteśmy jedną Unią. Wysłaliśmy dziś jasny komunikat, że być może nie jesteśmy wszyscy tacy sami, ale wszyscy jesteśmy równi w UE.

 

Zaangażowani europosłowie

BORZAN Biljana

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D