Podziel się:

Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów opowiedział się dzisiaj za przedłużeniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) na kolejne dwa lata do roku 2020 oraz zwiększeniem jego celu inwestycji z 315 mld euro do 500 mld euro. W trakcie negocjacji Socjaliści i Demokraci dążyli do przedłużenia funkcjonowania Funduszu oraz poprawy jakości inwestycji poprzez zapewnienie, że EFIS będzie odtąd uzupełniał istniejące struktury inwestycyjne, zamiast je powielać; inwestycje zostaną skierowane do regionów, w których są one najbardziej potrzebne oraz do strategicznie ważnych sektorów, takich jak działania związane ze zmianą klimatu; zwiększona także zostanie przejrzystość procedury selekcji, między innymi poprzez powoływanie przez Parlament Europejski jednego członka rady kierowniczej.

 

Udo Bullmann, wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, powiedział:

- Cięcia i polityka oszczędnościowa to zła recepta na walkę z kryzysem gospodarczym i finansowym. Aby wprowadzić ponownie Europę na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej jakości, potrzebne są ogromne inwestycje w infrastrukturę, innowacje i nowoczesną administrację publiczną. Dzięki Europejskiemu Funduszowi na rzecz Inwestycji Strategicznych inwestujemy w dobrą przyszłość dla wszystkich Europejczyków. Po przedłużeniu funkcjonowania i jego zwiększeniu, fundusz będzie odgrywał ważną rolę w pobudzaniu europejskiej gospodarki.

- Bilans funduszu inwestycyjnego w ostatnich latach wygląda dobrze; skorzystało z niego 425 000 małych i średnich przedsiębiorstw; dzięki niemu powstało 300 000 nowych miejsc pracy. Jednak bliższe spojrzenie pokazuje, że fundusze zbyt często trafiały do państw członkowskich, które już i tak dobrze radzą sobie w gospodarce, zamiast trafiać do regionów, w których inwestycje praktycznie zamarły. Zbyt często EFIS powielał istniejące struktury inwestycyjne, zamiast je uzupełniać, a procedura wyboru projektów nie była wystarczająco przejrzysta i dostatecznie szczegółowa. Jestem dumny z tego, że udało nam się usprawnić jego funkcjonowanie, dzięki czemu Fundusz będzie bardziej efektywny, przejrzysty i innowacyjny. EFIS, który zapewnia dobre wyniki, jest dobrym przykładem dostosowania polityki gospodarczej UE do inteligentnych i zrównoważonych inwestycji.

 

Negocjatorka Grupy S&D ds. Komisji Budżetowej, Eider Gardiazábal, powiedziała:

- Inwestycje mają kluczowe znaczenie dla pobudzenia wzrostu gospodarczego w Europie. Ten wzmocniony i udoskonalony EFIS może nam pomóc w tworzeniu nowych, wysokiej jakości miejsc pracy oraz poprawić naszą konkurencyjność w Europie. Podczas negocjacji zapewniliśmy, że mniej funduszy zostanie odebranych z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Byłoby to samobójcze, ponieważ program ten wspiera infrastrukturę transgraniczną, która ma zasadnicze znaczenie dla europejskiego wzrostu gospodarczego. Zamiast tego zapewniliśmy, że fundusze na finansowanie EFIS będą pochodzić z rzeczywistych nowych środków.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”

Komunikat prasowy

Budżet UE na 2021 rok to nasza pierwsza szansa na pokazanie obywatelom, że wspieramy ich w czasach kryzysu i po nim

Komunikat prasowy

Udało nam się! Socjaliści i Demokraci zagwarantowali kolejny siedmioletni budżet UE