Nasza praca w dziedzinie walki z rakiem

Każdego roku w UE umiera na raka ponad milion ludzi - co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich zgonów - a życie milionów innych osób wywraca się do góry nogami z powodu choroby.

Walka z rakiem może i musi być wyzwaniem dla Europy; razem możemy pomóc walczyć z tą chorobą i poprawić jakość życia. Nowa komisja skoncentruje się na prawodawstwie wspierającym badania, zapobieganie i równy dostęp do leczenia.

W czerwcu 2020 roku Parlament Europejski głosował za powołaniem tej komisji specjalnej; Alessandra Moretti została wybrana na koordynatora Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem (BECA), a Sara Cerdas została wybrana na drugą wiceprzewodniczącą komisji.

Nasze priorytety

Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem została powołana, aby przyjrzeć się sposobom podjęcia przez UE konkretnych działań w walce z rakiem i ich wpływem na życie ludzi. Jej praca obejmie identyfikację przepisów i innych środków, które mogą pomóc w zapobieganiu i zwalczaniu raka, a także przyjrzenie się najlepszym sposobom wspierania badań.

Zaangażowani europosłowie

CERDAS Sara
CERDAS Sara
Wiceprzewodnicząca
Portugalia
MORETTI Alessandra
MORETTI Alessandra
Koordynatorka
Włochy
DANIELSSON Johan
DANIELSSON Johan
Członek
Szwecja
ARENA Marie
ARENA Marie
Członkini
Belgia
CIUHODARU Tudor
CIUHODARU Tudor
Członek
Rumunia
ENGERER Cyrus
ENGERER Cyrus
Członek
Malta
GONZÁLEZ CASARES Nicolás
GONZÁLEZ CASARES Nicolás
Członek
Hiszpania
WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Zastępca
Niemcy
ANGEL Marc
ANGEL Marc
Zastępca
Luksemburg
DURA FERRANDIS Estrella
DURA FERRANDIS Estrella
Zastępczyni
Hiszpania

S&D press contact

Bernas Jan
BERNAS Jan
Rzecznik prasowy
Włochy

Zobacz nasze najnowsze działania

Wideo
World Cancer Day
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Plan walki z rakiem Komisji Europejskiej jest pozytywnym krokiem w kierunku Unii Zdrowia UE, ale wymaga on większych ambicji
Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia koordynatorów i przewodniczących nowych komisji, które rozpoczęły dzisiaj pracę