Podziel się:

- Znacie to uczucie, kiedy dostajecie SMS-a związanego z pracą, który domaga się Twojej uwagi, kiedy dopiero co zaczęliście gotować. Albo kiedy Wasz szef dzwoni, podczas gdy rozmawiacie ze znajomym. Jednym z największych wyzwań dla praw pracowników jest obecnie cyfryzacja, która wywraca nasze społeczeństwa i gospodarki do góry nogami. Sposób, w jaki uregulujemy cyfryzację, zadecyduje o tym, czy nowe miejsca pracy będą dobrymi miejscami pracy z godziwym wynagrodzeniem i godnymi warunkami pracy. Musimy dostosować nasze przepisy do nowych realiów ery cyfrowej. Zadaniem partii pracowniczych i związków zawodowych jest zapewnienie, aby postęp technologiczny, jaki niesie ze sobą cyfryzacja, przyniósł również postęp społeczny dla wielu. Nie możemy pozwolić na to, aby narzędzia cyfrowe były nadużywane lub podważały ciężką walkę o prawa pracownicze. Pracownicy online muszą mieć te same prawa, co pracownicy offline: godne warunki pracy, jasno określone godziny pracy i czas odpoczynku, godziwe wynagrodzenie oraz prawo do odłączenia się.

Read more here on Social Rights

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Portugalska prezydencja i komisarz Schmit ponownie umieścili prawa socjalne na pierwszym miejscu w programie UE

Komunikat prasowy

Wiążący wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń został wreszcie zaprezentowany! To pierwszy i konieczny krok w celu zlikwidowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Komunikat prasowy

Trzeba wzmocnić prawa socjalne, aby poprawić jakość życia ludzi - domaga się Grupa S&D przed ogłoszeniem planu działania Komisji