Witamy wiadomość

Drodzy przyjaciele,

Witamy na naszej stronie! Możecie tutaj znaleźć najnowsze informacje na temat naszych wiadomości i działalności oraz dowiedzieć się więcej o trwałych zasadach, jakimi kierujemy się w każdym aspekcie naszej działalności.

Znajdujemy się w ważnym momencie dla Europy. Dla wielu Europejczyków kryzys jest daleki od zakończenia: mamy do czynienia z coraz większą nierównością, spadającym poziomem życia i wzrostem rozczarowania wśród mieszkańców, którzy ponoszą ciężar wielu lat surowej polityki oszczędnościowej. A z powodu gwałtownego wzrostu stopy bezrobocia - zwłaszcza wśród młodych - ryzykujemy utratę całego pokolenia.

Równocześnie mamy do czynienia z kryzysem na naszych granicach; tysiące osób podejmuje śmiertelne ryzyko, aby dotrzeć do UE; rośnie też presja na zasoby niektórych krajów. Potrzebujemy skoordynowanej reakcji ze strony Europy, w tym ambitnej polityki w dziedzinie legalnej migracji, zmodernizowanego systemu wizowego oraz humanitarnego i skutecznego zarządzania granicami zewnętrznymi. Musimy współdziałać w duchu solidarności na rzecz ratowania ludzkich istnień i powstrzymania tragedii, do jakich dochodzi u naszych granic.

Aby sprostać tym wyzwaniom i wyjść z tego silniejsi, musimy działać z odwagą. Musimy walczyć wspólnie i zademonstrować jak najwyższy poziom ambicji, aby uczynić Europę unią, która pracuje na rzecz wszystkich swoich obywateli, unią sprawiedliwości, otwartości i solidarności oraz unią silniejszą, która sprawia, że Europa stanie się poważnym graczem na arenie światowej. Musimy pracować, aby stworzyć godne miejsca pracy i pobudzić wzrost gospodarczy, musimy też bronić wolności i sprawiedliwości, na których zbudowana została Europa.

Jako przewodniczący Grupy S&D jestem dumny, że stoję na czele 190 eurodeputowanych z całej Europy, którzy podzielają moje marzenie; razem będziemy niestrudzenie pracować na rzecz lepszej przyszłości dla Europy.

 

 

 

*************************************************************
 

Gianni Pittella - BIOGRAFIA

Gianni Pittella urodził się 19 listopad 1958 r. w mieście Lauria we Włoszech. W młodym wieku wstąpił do Włoskiej Partii Socjalistycznej.

W wieku 21 lat został wybrany do rady miejskiej rodzinnego miasta, a rok później został członkiem rady regionalnej Basilicaty, odpowiedzialnym za szkolenia, kulturę i działalność produkcyjną.

Po ukończeniu studiów w dziedzinie medycyny i chirurgii (specjalizacja z zakresu medycyny sądowej i medycyny dla potrzeb ubezpieczeń), Gianni pozostał bardzo zaangażowany w politykę na szczeblu lokalnym i krajowym. W 1996 roku został wybrany do włoskiego parlamentu. Pasja, jaką darzy Europę, sprawiła, że kontynuował pracę polityczną na szczeblu UE; w 1999 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego, przystępując do Grupy Partii Europejskich Socjalistów (poprzednia nazwa Grupy S&D).

Od tego czasu Gianni jest członkiem Parlamentu Europejskiego; pełnił wiele ważnych ról w ramach Grupy S&D jako szef delegacji włoskiej (od 2006 r.) oraz jako pierwszy wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2014). Jako wiceprzewodniczący był odpowiedzialny między innymi za postępowania pojednawcze między Parlamentem Europejskim a Radą. W czerwcu 2014 roku został pełniącym obowiązki przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

W dniu 2 lipca 2014 r. został wybrany na przewodniczącego Grupy S&D, drugiej co do wielkości grupy politycznej w Parlamencie Europejskim i jedynej, w której skład wchodzą eurodeputowani ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Jako przywódca Socjalistów i Demokratów, Gianni jest zaangażowany w walkę z nierównościami poprzez wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE.

Poza działalnością polityczną Gianni jest autorem kilku książek na temat przyszłości i wyzwań, czekających projekt europejski, takich jak „Krótka Historia Przyszłości Stanów Zjednoczonych Europy” (2013). Jest on także profesorem wizytującym w Londyńskiej Szkole Dyplomacji na Uniwersytecie Wschodniej Anglii.

Gianni Pittella jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Życiorys

• Absolwent medycyny, specjalizacja patologia forensyczna (1985)
• Członek Włoskiej Partii Socjalistycznej (1977-1994), Federazione Laburista (1994-1998), Lewicowych Demokratów (1998-2007) i Partii Demokratycznej (od 2007 r.) 
• Radny miejski w mieście Lauria (1979)
• Członek rady regionalnej Basilicaty (1980)
• Członek Izby Deputowanych (1996)
• Poseł do Parlamentu Europejskiego (od 1999)
• Pierwszy wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2014)

Autor następujących publikacji: Rosso Antico (1996), Diario di Bordo (1997), Sparlare, parlare, pensare (1998), Eurodiario (1999-2000), Il triangolo della ricchezza (2003), Europ@ (2004), Dal Sud in Europa con Te (2004), Partiti europei e gruppi politici nel nuovo europarlamento dell’Unione a 25 (2004), Un’Europa per i cittadini (2006), L’Europa indispensabile (2009), Domani a Mezzogiorno (2010), Una breve Storia del Futuro degli Stati Uniti d'Europa (2013).

 

Hannes Swoboda Mail gianni.pittella@europarl.europa.eu

Hannes Swoboda website  http://www.giannipittella.eu/

Hannes Swoboda facebook facebook

Hannes Swoboda twitter twitter