Staże w Grupie S&D

Grupa S&D oferuje wiele możliwości odbycia stażu angażując w ten sposób młodych ludzi w prace Grupy S&D i Parlamentu Europejskiego oraz w celu promowania integracji obywateli pochodzących z całej Europy. Wszyscy nasi stażyści otrzymują stypendia i zakres obowiązków, obejmujący monitorowanie prac komisji parlamentarnych, pracę z zespołem prasowym, udział w konferencjach Grupy S&D, itd.

 
Rocznie przyjmujemy około 25 młodych ludzi na staże, które rozpoczynają się w połowie lutego lub w połowie września. W zależności od programu, staże trwają od trzech do pięciu miesięcy.

Wszyscy kandydaci na staż są uprawnieni do ubiegania się o staż w ramach JEDNEGO z sześciu specjalnych funduszy*, lub w ramach Funduszu FRANCISA VALSA i maksymalnie JEDNEGO z innych specjalnych funduszy*. Jeśli kandydat złoży kilka wniosków o staż w ramach tego samego funduszu, pod uwagę weźmiemy tylko najbardziej aktualny z nich.

*Każdy kandydat ubiegający się o „Staże dla młodych osób niepełnosprawnych” musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność. Będziemy żądać przedstawienia dowodu niepełnosprawności kandydata.

Wymagania:

    być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, kraju kandydującego do przystąpienia do UE lub kraju, który ma umowę partnerską z Grupą S&D
    mieć od 18 do 35 lat
    podzielać europejskie socjalistyczne i demokratyczne wartości
    posiadać biegłą znajomość języka urzędowego Unii Europejskiej oraz praktyczną znajomość drugiego języka urzędowego. (EN FR DE ES)
 

INTERNAL RULES GOVERNING TRAINEESHIPS IN THE S&D GROUP SECRETARIAT