• Szkoła Demokracji, 19 - 22 kwietnia 2017 - Nasza 3. edycja!

    Podziel się swoimi opiniami z innymi młodymi ludźmi na takie tematy, jak rola Europy w świecie, rozwój, migracja, handel, demokratyczne wyzwania i doświadczenia oraz wzrost nieliberalnej demokracji.

    Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim są głęboko zaangażowani w promowanie równych szans, różnorodności i wielokulturowości. Dlatego też nie wahaj się powiedzieć nam więcej o swoim gospodarczym, społecznym i kulturalnym statusie przy ubieganiu się o udział w Szkole Demokracji.

    Aplikacja na edycję 2017 Szkoły Demokracji jest już ZAMKNIĘTY.

Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim zorganizuje swoją trzecią Szkołę Demokracji w dniach 19 - 22 kwietnia 2017 roku w Reggio Emilia we Włoszech.

Podziel się swoimi opiniami z innymi młodymi ludźmi na takie tematy, jak rola Europy w świecie, rozwój, migracja, handel, demokratyczne wyzwania i doświadczenia oraz wzrost nieliberalnej demokracji.

Aplikacja na edycję 2017 Szkoły Demokracji jest już ZAMKNIĘTY.
 
W ciągu trzech dni 100 młodych ludzi z krajów UE, jak i spoza niej, omówi najważniejsze problemy, stojące przed Europą i światem. Od polityki rozwojowej po migrację, od sprawiedliwego handlu po wyzwania związane z globalizacją, od walki o demokrację w Afryce do wzrostu nieliberalnych demokracji w Europie i USA; uczestnicy będą mieli okazję do debaty z ekspertami ze świata politycznego, gospodarczego i akademickiego.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: s-d.democracy-school@europarl.europa.eu

Czy spełniasz warunki?

Kolejna edycja Szkoły Demokracji odbędzie się od 19 do 22 kwietnia 2017. Ponieważ pragniemy zapewnić możliwość uczestnictwa jak najszerszemu kręgowi osób, koszty podróży i zakwaterowania zostaną pokryte przez Grupę S&D.

Aby móc złożyć aplikację, musisz mieć 18-25 lat oraz pasjonować się postępową polityką. Jesteśmy zaangażowani w kwestii różnorodności i integracji europejskiej, dlatego też zapewniamy również równowagę płci oraz równowagę geograficzną, aby reprezentowani byli wszyscy w Europie.

Aplikacja na edycję 2017 Szkoły Demokracji jest już ZAMKNIĘTY. Zachęcamy do jak najszybszego złożenia aplikacji, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona!

Uczestnicy poprzednich edycji Szkoły Demokracji nie będą brani pod uwagę.

Zapewnione będzie tłumaczenie w głównych językach UE, ale dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Czy spełniasz warunki?

Jesteś zainteresowany? Radzimy jak najszybciej złożyć aplikację, ponieważ ze względów praktycznych pod uwagę możemy wziąć tylko pierwszych 1000 zgłoszeń.

100 najlepszych kandydatów zostanie wybranych i powiadomionych o tym najpóźniej pod koniec stycznia 2017 r.

Szczegółowy program zostanie opublikowany wkrótce.

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim są głęboko zaangażowani w promowanie równych szans, różnorodności i wielokulturowości. Dlatego też nie wahaj się powiedzieć nam więcej o swoim gospodarczym, społecznym i kulturalnym statusie przy ubieganiu się o udział w Szkole Demokracji.

Szkoła Demokracji: Kiedy młodzi ludzie budują projekt europejski

Tylko 28% młodych ludzi wzięło udział w ostatnich wyborach europejskich; jest więc rzeczą oczywistą, że Europa powinna inspirować i ponownie nawiązać kontakt z pokoleniem, które jest jej przyszłością i teraźniejszością: młodymi Europejczykami. Szkoła Demokracji to inicjatywa Grupy S&D, której celem jest wypełnienie tej luki i zaangażowanie młodych Europejczyków w dyskusję na temat tego, czym jest UE oraz tego, jak mogą w znaczący sposób przyczynić się do wsparcia procesu demokratycznego.

W ciągu trzech dni we Włoszech, wypełnionych zajęciami, warsztatami i debatami z eurodeputowanymi, naukowcami, decydentami i renomowanymi dziennikarzami, poprosimy CIĘ, byś powiedział nam, jaka jest Twoja wizja Europy i pomógł nam przygotować nowe rozwiązania! W czasie poprzednich edycji Szkoły Demokracji europejska młodzież debatowała o demokracji, rządach prawa, „gospodarce obiegowej” i walce z populizmem oraz opracowała projekt deklaracji na rzecz bardziej postępowej i zrównoważonej Europy, która została przyjęta przez naszą Grupę.

Apelujemy do Europejczyków w wieku 18-25 lat, którzy nie dali  za wygraną w kwestii naszej przyszłości i pragną zreformować Europę, aby ubiegali się o udział w kolejnej edycji Szkoły Demokracji. Powiedz nam, jaka jest TWOJA wizja Europy i dołącz do nas w Reggio Emilia wiosną przyszłego roku, w dniach 19 - 22 kwietnia 2017 r.

Brak tweety w ciągu ostatnich 7 dni