Przewodniczący S&D

Udo Bullmann jest przewodniczącym Grupy S&D, a przewodniczącym Grupy wybrano go w dniu 20 marca 2018 r roku.

Dowiedz się więcej o jego priorytetach, działalności i doświadczeniu.