Zrównoważona Europa

A sustainable Europe

Opowiadamy się za bardziej inteligentną, bardziej ekologiczną Europą, którą można urzeczywistnić poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i walkę ze zmianami klimatycznymi oraz odnowę europejskiego przemysłu. 

 

Ambitna wizja na rzecz unii energetycznej: Nasze priorytety

Przejście na zrównoważoną i bezemisyjną unię energetyczną, zakładającą stworzenie milionów nowych miejsc pracy. To nasza wizja na rzecz wprowadzenia w życie proponowanej nowej unii energetycznej...

Zrównoważone rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, silne społeczności wiejskie

Pragniemy daleko idącej reformy rolnictwa i gospodarki rolnej. Wspólna Polityka Rolna UE (WPR) musi zapewnić, aby fundusze publiczne były wykorzystywane przejrzyście i w interesie publicznym,...

Przewodzenie walce ze zmianami klimatu

Socjaliści i Demokraci mają wizję zrównoważonej przyszłości: naszym celem jest walka ze zmianami klimatycznymi i pozostawienie naszym dzieciom mniej zanieczyszczonego świata; idzie to w parze z walką...

Przewodzenie walce ze zmianami klimatu

Socjaliści i Demokraci mają wizję zrównoważonej przyszłości: naszą ambicją jest walka ze zmianami klimatycznymi i pozostawienie naszym dzieciom mniej zanieczyszczonego świata; idzie to w parze z...

Ochrona naszych łowisk i naszych wspólnot rybackich

Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) z 2013 r. była ogromnym sukcesem Socjalistów i Demokratów. Eurodeputowana S&D, Ulrike Rodust , była główną negocjatorką ds. tej reformy i walczyła o...