Wyjście z kryzysu - lepszy model gospodarczy dla Europy

Opowiadamy się za zmianą, za inną Europą, za wyraźnym zerwaniem z politykami, które przyczyniły się do wybuchu kryzysu gospodarczego i które nie potrafiły nas z niego wyprowadzić.

Miejsca pracy i wzrost gospodarczy zamiast polityki oszczędnościowej i recesji

Możemy zaoferować prawdziwą alternatywę, która wydobędzie Europę z kryzysu. Zrównoważone budżety muszą iść w parze z praktycznymi politykami na rzecz wspierania nowych miejsc pracy, wzrostu...

Finansowanie lepszej Europy

Grupa S&D nie wierzy, że krótkowzroczna polityka gospodarcza, oparta na surowych środkach oszczędnościowych, jest sposobem wyjścia z obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego. Zamiast tego...

Unia Gospodarcza, która pracuje dla Ciebie

Najwyraźniejszą lekcją wynikającą z kryzysu strefy euro jest to, że posiadanie wspólnej waluty bez posiadania wspólnych celów gospodarczych i społecznych prowadzi do niestabilności i kłóci się ze...

Sprawiedliwy system podatkowy: walka z oszustwami podatkowymi

Sprawiedliwy system podatkowy może zlikwidować luki prawne i raje podatkowe, przynosząc miliardy euro na wydatki związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, innowacjami, usługami publicznymi i...

Sektor finansowy służący społeczeństwu

Opowiadamy się za dogłębną reformą sektora finansowego, wraz ze skuteczną regulacją banków, funduszy zabezpieczających i instytucji finansowych. Te banki i fundusze doprowadziły świat na skraj...