Europa bardziej sprawiedliwa społecznie

A more socially just Europe

Przyszedł czas na inną Europę. W naszej wizji Europy postęp społeczny i gospodarczy idą ze sobą w parze. Nasza wizja opowiada się za „Europą Doskonałości”, odznaczającą się najlepszą na świecie edukacją i badaniami, dobrymi usługami publicznymi, społeczeństwem integracyjnym, bezpieczeństwem ekonomicznym obywateli i ochroną konsumentów.

Godna praca dla wszystkich

Podczas gdy prawica w Europie uważa, że wzrost nierówności, obniżenie standardów socjalnych i zwiększenie niepewności zatrudnienia są dopuszczalną ceną sukcesu gospodarczego, my uważamy, że jest to...

Prawa socjalne w Europie

Kryzys i jego długoterminowe następstwa pokazały wyraźniej niż kiedykolwiek, że Europa zredukowana do czysto ekonomicznych kwestii, straci zaufanie obywateli. Grupa S&D pragnie, aby UE była...

Prawa konsumentów

Grupa S&D od dawna walczy o silniejszą ochronę konsumentów, zwłaszcza w odniesieniu do grup najbardziej narażonych. Walczymy o lepsze informowanie i ochronę konsumentów oraz zakaz stosowania...