Dynamiczna, wykształcona i kreatywna Europa

Young, educated and creative Europe

   

Inwestowanie w młodych ludzi i edukację

Rosnąca w zawrotnym tempie stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE i młodzi ludzie demonstrujący na ulicach niegdyś bogatych i kwitnących krajów europejskich pokazują, jaką szkodę wyrządził obecny...

Kulturalna Europa

Polityczne i ekonomiczne realia polityki oszczędnościowej przynoszą również szkodę dumnemu dziedzictwu kulturowemu Europy. Uważamy, że kultura nie powinna paść ofiarą kryzysu, ale pomóc w wydobyciu z...