Inicjatywy i działalność

Eurodeputowani Grupy S&D ciężko pracują, aby wspierać wiele kampanii i inicjatyw, zwracając uwagę na ważne kwestie i łącząc ludzi w celu znalezienia lepszych rozwiązań dla kluczowych problemów, z jakimi mamy do czynienia w Europie. Przeczytaj więcej o tych działaniach poniżej i dowiedz się, w jaki sposób możesz się w nie zaangażować.

Social rights are back on the European agenda, but concrete action is urgently needed, say S&Ds

Social Rights

RAZEM WALCZYMY O SPRAWIEDLIWĄ SPOŁECZNIE EUROPĘEuropa musi stawić czoła wyzwaniu związanemu z nową erą. W obliczu rosnących nierówności oraz wielu zmian, od globalizacji i niepewności gospodarczej po cyfryzację i nowe technologie, musimy wykorzystać nowe szanse i bronić naszych wartości. Oznacza to zapewnienie i aktualizację podstawowych standardów socjalnych dla wszystkich.W europejskim modelu społecznym chodzi o Twoje miejsce pracy, Twoje prawa socjalne, #SocialRights i Twoją...
Together Banner promotion PL

Europe Together

Przyszłość Europy jest teraz! Inicjatywa „Razem” zbliża decydentów politycznych do obywateli w ramach debat w Internecie i w całej Europie w celu opracowania planu działań przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Dołącz do nas, aby wziąć udział w dyskusji na temat czekających nas w przyszłości wyzwań i szans. Dołącz do nas i spraw, by usłyszano Twój głos!

Nasza walka, Prawa kobiet

Równość kobiet i mężczyzn jest prawem podstawowym, uznanym w Traktacie Rzymskim z 1957 roku oraz w Karcie Praw Podstawowych.Mimo, iż UE przyjęła wiele tekstów, mających na celu promowanie równości szans, zapewnienie sprawiedliwego traktowania kobiet i mężczyzn oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, postępy poczynione w tej kwestii są o wiele za małe, a kobiety nadal każdego dnia mają do czynienia z wieloma nierównościami.Grupa S&D chce inkluzywnej i równej Europy dla...
Taxes must be paid where profits are made to fight tax evasion by multinationals, #TaxJustice, TaxJustice, Hugues Bayet, LuxLeaks and Panama Papers scandals, fight tax evasion, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),

TaxJustice

Zwykli podatnicy zapłacili wysoką cenę za nieodpowiedzialne przedsięwzięcia chciwych bankierów, a niewielu najbogatszych ma możliwość starannego unikania płacenia podatków.Zbyt wiele wielkich korporacji i bogatych jednostek ucieka od płacenia podatków, wykorzystując luki prawne, poszukując najkorzystniejszych jurysdykcji i ukrywając pieniądze w rajach podatkowych.Europa potrzebuje #TaxJustice.
Africa Website initiative 3 PL

S&D z Afryką

  WZMOCNIONE PARTNERSTWO AFRYKA-UEBardziej dojrzałe i współczesne partnerstwo Afryka-UE może nam pomóc sprostać globalnym wyzwaniom. Razem możemy wzmocnić demokrację i prawa człowieka oraz wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny w naszych społeczeństwach.Niezbędna jest dobra koordynacja polityk zewnętrznych UE, jeśli chcemy w jak największym stopniu wykorzystać globalne możliwości, z jakimi mamy do czynienia i być odpowiedzialnym podmiotem na scenie międzynarodowej.
President Pittella meets EU Commissioner Stylianides. EU leaders must commit themselves to secure more funds devoted to education in humanitarian emergencies, say S&Ds, S&D vice-presidents Enrique Guerrero Salom and Victor Boştinaru; Linda McAvan, chair o

EDUCA - Inicjatywa S&D

Świat ma do czynienia z coraz większą liczby konfliktów, klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych. Wśród osób poszkodowanych najbardziej narażone są dzieci. Całemu pokoleniu dzieci – zwłaszcza dziewczętom i młodym kobietom – grozi ponura przyszłość bez edukacji.Musimy zainwestować w ich przyszłość!
End Energy Poverty Initiatives

End Energy Poverty

Dziś ponad 50 milionów Europejczyków jest zmuszonych żyć w ubóstwie energetycznym. Oznacza to, że nie są w stanie zapłacić za potrzebną im energię elektryczną i gaz, co może mieć poważne skutki dla ich zdrowia i dobrobytu. Czysta i przystępna cenowo energia jest podstawowym prawem każdego europejskiego obywatela; nikt nie powinien borykać się z chłodem!Komisja Europejska uruchomiła plan na rzecz europejskiej unii energetycznej, której celem jest zapewnienie zrównoważonego, przystępnego...

School of Democracy

Szkoła Demokracji, 6 - 8 czerwca 2018 - Nasza 4. edycja!Podziel się swoimi opiniami z innymi młodymi ludźmi na takie tematy, jak rola Europy w świecie, rozwój, migracja, handel, demokratyczne wyzwania i doświadczenia oraz wzrost nieliberalnej demokracji. Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim są głęboko zaangażowani w promowanie równych szans, różnorodności i wielokulturowości. Dlatego też nie wahaj się powiedzieć nam więcej o swoim gospodarczym, społecznym i kulturalnym...