• RAZEM – Nowy kierunek dla postępowej Europy - Stań w obronie naszej przyszłości! 

  Kryzysy i trudności, z jakimi zmaga się nasza Unia w ostatnich latach, nie wymagają wprowadzenia. Bezrobocie, kryzys strefy euro, Brexit, wzrost populizmu i antyeuropejskich nastrojów, duży napływ uchodźców i migrantów, niepewność geopolityczna, polityka skrajnej prawicy i wzrost polityki postfaktualnej, to tylko kilka z nich.

  Mogłoby się wydawać, że półwiecze osiągnięć Unii Europejskiej nie udziela odpowiedzi na oczekiwania ludzi. Te trudne wyzwania stanowią równocześnie szanse. Jednak w celu wykorzystania tych szans, musimy lepiej zrozumieć siły, które zmierzają do dezintegracji Europy.

  Dlatego też 24 marca, w dniu o wielkim, historycznym znaczeniu, pragniemy zbliżyć się do Ciebie, abyśmy mogli razem wytyczyć mapę drogową do Unii Europejskiej, jakiej wszyscy chcemy.

  JETZT REGISTRIEREN TERAZ


  Nasze inauguracyjne wydarzenie w dniu 19 października 2016 roku okazało się wielkim sukcesem - dowiedz się o nim więcej.  Wydarzenie to było transmitowane na żywo w Internecie i zakończyło się przyjęciem „Deklaracji Razem”. Poprzednie wydarzenie w ramach inicjatywy Razem dotyczyło wyzwań świata cyfrowego: „Razem dla młodzieży, solidarności i równości społecznej w erze cyfrowej”; więcej na temat stanowiska naszej Grupy w sprawie agendy cyfrowej można przeczytać tutaj.

#EuropeTogether - Kształtowanie przyszłości Europy - Rzym, 24 marca 2017

W marcu tego roku będziemy obchodzić 60. rocznicę podpisania Traktatu Rzymskiego. Wykorzystajmy tę szansę do odbudowy naszych nadziei na lepszą Europę.

Pragniemy usłyszeć Twoje pomysły, potrzebujemy Twoich krytycznych opinii i jesteśmy gotowi wysłuchać Twoich nadziei na przyszłość, bo wiemy, że UE zaprojektowana przez ludzi i dla ludzi, jest najlepszą szansą na przyszłość.

Po naszych wydarzeniach w ramach inicjatywy Razem w Brukseli i w Pradze, teraz przyszedł czas na Rzym, który będzie gospodarzem naszej konwencji #EuropeTogether na temat Przyszłości Europy.

Śledź nas na żywo w Internecie i w mediach społecznościowych, aby uzyskać aktualne informacje na temat tego wydarzenia i dowiedzieć się, kto do nas dołączy oraz tego, jak możesz sprawić, by Twój głos został wysłuchany!

Szczegółowy program podamy wkrótce.

 

JETZT REGISTRIEREN TERAZ


The DEBATE on the future of Europe is now!

Through this platform, you can shape the future of Europe TOGETHER with us, the European progressive political family. Here you can debate your ideas with us and other citizens.

Join us HERE and make your voice heard!

Follow us online and on social media for updates on the event and to find out who will be joining us and how can you make your voice heard!

PROGRAMME - ROME 24 MARCH 2017

Together Rome - Final Programme

Rejestracji


DECLARATION ON THE FUTURE OF EUROPE - Shaping our Future TOGETHER

DECLARATION ON THE FUTURE OF EUROPE - Shaping our Future TOGETHER 

 60 years after the Rome Treaties, the European Union needs to assert itself as a powerful democratic entity delivering peace, freedom, security, sustainable development and prosperity for all its citizens. For us, this is a key moment to shape a new positive future for our Union, to work for unity, cohesion and openness, against divisions and new walls, fighting against neoliberalism, nationalism and populism. Together, we stand for:

A European Union for shared prosperity! 

The single market has to work for all Europeans.  We must ensure that everyone has decent living and working conditions and opportunities to improve their lives. Europe’s labour and social standards need to be updated to match the challenges of the 21st century. We need a new growth model with a strong European Pillar of Social Rights and a true European Youth Plan.

We need to stimulate the economy with a powerful European investment strategy focused on sustainable development, new technologies, better jobs and stronger economic and social convergence upward. This requires a Community budget with proper own resources as well as a Eurozone budget. We also need tough measures to tackle tax evasion and avoidance as well as to fight social dumping.

A European Union for strong democracy! 

We reaffirm our strong commitment to basic European values.  The respect for human rights, freedom, democracy, the rule of law are the fundamental principles on which our Union is based and we want an EU that can uphold these principles and promote them beyond its borders. We stand for an open and tolerant Europe, based on equality between all people regardless of race, gender, religious beliefs or sexual orientation. 

If we want an EU capable of tackling the challenges of the 21st century, it needs to have real capacity to deliver common good and it must function in an open and transparent way. Democracy and sovereignty at European level should enrich democracy and sovereignty at national level. This requires education on Europe and pluralism of media, informing citizens about their rights and enabling them to make central democratic choices, including on European priorities and on the President of the European Commission

A European Union for security and protection of fundamental rights! 

We need to find better, durable solutions on migration and asylum. This means building up a truly European Asylum System where human rights are respected and responsibilities are shared among all member states. Refugees must find protection and all necessary support for their good integration in society. At the same time, we need to secure Europe’s external border.

Europe must also become more self-sufficient in terms of external and internal security. Europe needs to act more coherently on defence and security, with greater autonomy in defence capabilities and more integration in areas such as common management of operations, procurement and cybersecurity. We also need to develop greater cooperation between national police forces and have better information sharing to fight terrorism more effectively.

However, a feeling of security depends also on general living conditions, respect of citizens’ rights and an environment of tolerance instead of radicalisation. We must do more to strengthen Europeans’ socio-economic security.  

A European Union for international cooperation!

At a time when some global players are undermining the multilateral principles of the international system and nationalistic tendencies are gaining strength, Europe is a natural champion of international cooperation. We need to continue standing up for peace, human rights, the Sustainable Development Goals and the fight against climate change. Our external policies and trade policy must be based on these values and goals, and focus even more on labour standards, social fairness, tax justice and environmental protection. 

The EU can thrive in the decades ahead, as long as we Europeans stay together and work together for better European solutions to cope with all our common challenges. We the people are stronger than the forces of division or fear. Member States can only be strong if Europe is strong. Rome must be the moment to reaffirm why we stand united and to show common resolve in shaping a stronger future together. We need to return to the path of social justice and shared prosperity. This is Europe’s progressive choice!

PRASKA DEKLARACJA CYFROWA: RAZEM NA RZECZ LUDZI MŁODYCH, SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ I RÓWNOŚCI W ERZE CYFROWEJ

Praska Deklaracja Cyfrowa: Razem na rzecz ludzi młodych, solidarności społecznej i równości w erze cyfrowej

Budujemy europejską unię cyfrową mającą na celu zapewnienie wzrostu gospodarczego, lepszej przyszłości, nowych miejsc pracy wysokiej jakości i nowych form solidarności. Zrównoważona gospodarka cyfrowa powinna:

 • Wspierać i zachęcać ludzi do rozwoju firm cyfrowych, e-usług i handlu elektronicznego, które zapewnią „rozwiązania cyfrowe” dla ludzi i społeczeństwa w Europie i na świecie.
 • Tworzyć nowe miejsca pracy wysokiej jakości dla wszystkich, ze szczególnym naciskiem na ludzi młodych i kobiety, a także inwestować w wysokiej jakości miejsca pracy w cyfrowych usługach publicznych.
 • Inwestować i rozwijać platformy na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych i znajomości technologii cyfrowych, kreatywności, innowacyjności i dobrego środowiska pracy.
 • Wspierać młodych przedsiębiorców, aby pomóc im w zarządzaniu ryzykiem, uzyskaniu dostępu do funduszy i rozwoju europejskich MŚP.
 • Rozwijać infrastrukturę cyfrową i promować powszechny dostęp do otwartego Internetu bez granic.
 • Zapewnić sprawiedliwe przepisy dotyczące wynagrodzenia dla wszystkich w gospodarce cyfrowej: młodzieży, dziennikarzy, twórców i innowatorów, aby mogli cieszyć się godziwym dochodem, pozwalającym na utrzymanie.
 • Rozwijać nowe technologie sprzyjające włączeniu społecznemu na rzecz gospodarki opartej na danych, przy jednoczesnym wspieraniu prywatności od samego początku, aby zapewnić, że otwarte przepływy danych i aplikacje bazodanowe będą szanować prywatność.
 • Otworzyć dostęp do danych, w tym dostęp do badań naukowych i ich wyników.

 

„Czwarta rewolucja przemysłowa” stworzy cyfrowych zwycięzców i cyfrowych przegranych. Na europejskim cyfrowym rynku pracy należy:

 • Zmniejszyć wpływ gospodarki cyfrowej na systemy ochrony socjalnej i zapobiegać nierównościom.
 • Rozwijać i organizować nowe sposoby zagwarantowania praw pracowniczych i reprezentacji pracowników, godnych warunków pracy, uczciwej konkurencji i ochrony socjalnej dla wszystkich.
 • Zapewnić powszechny dostęp do szkoleń i przekwalifikowania w zakresie umiejętności cyfrowych, w celu stworzenia warunków dla skutecznego i równego udziału w jednolitym rynku cyfrowym wszystkich obywateli - młodych i starych, ze wsi i z miast, zamożnych i ubogich.
 • Wspierać programy szkolne i szkolenia nauczycieli w zakresie przedmiotów ścisłych (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), umiejętności cyfrowych i kodowania.
 • Wyjaśnić status zatrudnienia pracowników platform i zagwarantować, że nie stworzy on nowych form dumpingu społecznego. Zapewnić możliwości przenoszenia praw pracowników, którzy przemieszczają się na europejskim cyfrowym rynku pracy.
 • Stworzyć platformy do zawierania układów zbiorowych w sektorze cyfrowym i objąć układami zbiorowymi osoby wykonujące nowe formy pracy.
 • Umożliwić obywatelom wybór w postaci „wyłączenia się”: wspierać tych, którzy nie chcą być objęci cyfrową rewolucją.
 • Tworzyć uczciwą konkurencję, zapobiegać dumpingowi podatkowemu i dokonywać dystrybucji bogactwa poprzez przegląd polityki podatkowej UE, aby przedsiębiorstwa międzynarodowe wnosiły swój sprawiedliwy wkład do krajowych podatków i opłat w krajach, w których działają oraz finansowały europejski model gospodarczy i społeczny.

 

Aby walczyć o cyfrową równość dla wszystkich i zapewnić ochronę praw konsumentów na rynku cyfrowym, należy:

 • Zapewnić niedrogie i dostępne dla wszystkich połączenia na poziomie lokalnym i regionalnym w całej UE i finansować je za pomocą polityki spójności cyfrowej UE.
 • Wspierać cyfrowe obywatelstwo, w tym e-demokrację oraz cyfrową edukację obywatelską na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.
 • Motywować wszystkich obywateli, w tym osoby niepełnosprawne, bezrobotnych i imigrantów, do czerpania korzyści ze społeczeństwa cyfrowego.
 • Więcej usług e-administracji online powinno być dostępnych dla wszystkich.
 • Zapewnić wszystkim użytkownikom (niezależnie od wieku, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, kraju czy statusu ekonomicznego) równą ochronę online, w tym ochronę przed molestowaniem online.
 • Zapewnić, by dostawcy i użytkownicy mediów społecznościowych przestrzegali podstawowych wartości oraz rządów prawa.
 • Zagwarantować przenoszenie legalnie nabytych treści podczas ich pobierania za granicą oraz korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju.
 • Wspierać rozwój technologii (drukowanie 3D, robotyzację i sztuczną inteligencję), z których mogą korzystać ludzie.
 • Zagwarantować, by technologia cyfrowa pomagała wszystkim obywatelom w komunikowaniu się i łączeniu się, aby głosy wszystkich obywateli zostały usłyszane i wysłuchane.

 

Polityki cyfrowe muszą zapewnić, że Europa będzie RAZEM!

DEKLARACJA RAZEM

RAZEM – Nowy kierunek dla postępowej Europy – Stań w obronie naszej przyszłości!
 
Europa znajduje się na rozdrożu. Brexit jest najnowszym z długiego łańcucha kryzysów, które dramatycznie osłabiły projekt europejski. Zagrożone jest obecnie przetrwanie Unii Europejskiej. Albo pogodzimy się z upadkiem Europy, albo zmienimy tę Europę, aby uczynić ją większą.
 
Aby zapewnić Unii większą siłę, potrzebujemy nowego kierunku dla Europy. Europa pilnie potrzebuje reform wraz z nowymi ideami, a siły postępowe mają obowiązek przewodzić tej walce na rzecz zmiany.

Wymaga to świeżego spojrzenia i politycznej kreatywności, ponieważ nie możemy ograniczyć się do udzielania odpowiedzi z przeszłości, podczas gdy Europa się zmienia.
 
Aby tego dokonać, musimy pracować Razem, aby wykorzystać wszelką możliwą energię naszych obywateli. 
 
Rozpoczynamy nową podróż dla Europy. Podróż, w której głos każdego może pomóc w kształtowaniu przyszłości europejskiej polityki. Podróż w kierunku bardziej sprawiedliwej, zrównoważonej i równej Europy. Globalnej Europy, która będzie w stanie sprostać globalnym wyzwaniom i je rozwiązywać.
 
Razem to więcej niż polityczna obietnica: oznacza udział naszych obywateli w budowie postępowej Europy. W ciągu najbliższych 18 miesięcy zorganizujemy wydarzenia w całej UE, aby zachęcić obywateli do udziału w nadaniu Europie tego nowego kierunku.
 
„Żaden człowiek nie jest wyspą, zamkniętą w sobie”. Tylko Razem możemy wstrząsnąć status quo i stanąć w obronie postępowej Europy. Podróż się rozpoczęła. Przyłącz się do nas!

Rejestracji

S&D Group TheProgressives ·
2017-03-23

Just one day to go until the next #EuropeTogether event. We went on the streets to hear peoples hopes, ideas and as… https://t.co/3yZ03rcLes

S&D Group TheProgressives ·
2017-03-21

💡? Make your voice heard! Send in your ideas on the #EuropeTogether Declaration on the Future of Europe! #EU60 ⇉… https://t.co/aPzbWU6vXF

S&D Group TheProgressives ·
2017-03-16

RT @UTuttlies: We want to hear your thoughts on our #EuropeTogether declaration on #FutureofEurope before we meet in Rome on Mar 24 https:/…

S&D Group TheProgressives ·
2017-03-16

It's time to debate what we want for the #FutureOfEurope. Join us in Rome on March 24 for #EuropeTogether. RSVP… https://t.co/fCxxjBM4Ae