• Grupa S&D wygrała pierwszą bitwę o sprawiedliwość w kwestii identyfikowalności minerałów konfliktu

  W ciągu ostatnich dwóch lat prowadziliśmy samotną, ale etyczną polityczną walkę o wprowadzenie zakazu „minerałów konfliktu” - surowców mineralnych, które podsycają konflikty i przemoc - na rynku europejskim. Wreszcie, dzięki uporowi i zaangażowaniu politycznemu przewodniczącego grupy S&D, Gianniego Pittelli, naszej rzeczniczki ds. minerałów konfliktu, Marie Areny oraz przewodniczącego Komisji Handlu Międzynarodowego, eurodeputowanego S&D, Bernda Lange, w dniu 15 czerwca 2016 r. Parlament Europejski osiągnął porozumienie z Radą UE w sprawie przyjęcia nowego rozporządzenia.

  Pomimo silnej opozycji ze strony konserwatystów, Socjaliści i Demokraci dopilnowali przyjęcia prawnie wiążącego systemu w celu zapewnienia identyfikowalności. Celem Grupy S&D jest zapewnienie, że regulacja wykorzystywania minerałów konfliktu nie będzie jakimś opcjonalnym dodatkiem, ale będzie miała obowiązkowy charakter.

  Zadało to mocny cios zbrojnym milicjom, które w wielu regionach świata, a zwłaszcza we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK) dokonują masakr, maltretują i gwałcą kobiety i dzieci w celu wydobycia cyny, wolframu, tantalu i złota. Europejscy obywatele powinni być teraz świadomi, że ich tablety, telefony komórkowe lub komputery są najprawdopodobniej wykonane z minerałów splamionych niewinną krwią. Walczymy o to, by z tym skończyć.

  Problem związany z minerałami konfliktu nie jest i nie może być traktowany tylko jako kwestia handlowa. Dzięki silnej presji ze strony organizacji pozarządowych i opinii publicznej w prasie i mediach społecznościowych, udało nam się przekonać konserwatywnych eurodeputowanych i rządy krajowe, iż potrzebny jest obowiązkowy system dla surowców mineralnych w celu zapewnienia przejrzystości w tym sektorze. Udowodniliśmy, że Unia Europejska dba o prawa człowieka i ludzką godność, a nie tylko wygłasza puste deklaracje i dba o interesy finansowe.

  Europa musi traktować Afrykę jako politycznego partnera i przestać uważać ją za krainę do eksploatacji.

  Liczymy na wasze wsparcie i mobilizację, aby utrzymać presję - walka jeszcze się nie skończyła!

  Photo credit: Gwenn Dubourthoumieu/AFP

 •  

  WZMOCNIONE PARTNERSTWO AFRYKA-UE

  Bardziej dojrzałe i współczesne partnerstwo Afryka-UE może nam pomóc sprostać globalnym wyzwaniom. Razem możemy wzmocnić demokrację i prawa człowieka oraz wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny w naszych społeczeństwach.

  Niezbędna jest dobra koordynacja polityk zewnętrznych UE, jeśli chcemy w jak największym stopniu wykorzystać globalne możliwości, z jakimi mamy do czynienia i być odpowiedzialnym podmiotem na scenie międzynarodowej.

NASZE PRIORYTETY

Minerały konfliktu

Grupa S&D kontynuuje walkę na rzecz identyfikowalności surowców stosowanych w wielu produktach codziennego użytku, które czasami pozyskiwane są w strefach konfliktu, podsycając konflikty zbrojne oraz prowadząc do niewolniczej pracy i łamania praw człowieka. Musi się to zmienić i pragniemy, by górnictwo stało się źródłem rozwoju gospodarczego i korzyści dla społeczności lokalnych, a nie niebezpieczną działalnością, odpowiedzialną za odbieranie ludziom ich ziemi, wciąganie niewinnych dzieci w konflikty zbrojne oraz podkopywanie rozwoju jako całości.
 
Walczymy o wprowadzenie wiążącego prawodawstwa UE dla europejskich przedsiębiorstw, działających w tej branży, abyśmy mogli być absolutnie pewni, że gadżety, takie jak telefony komórkowe, nie są produkowane kosztem najbardziej zagrożonych osób.

Edukacja

Edukacja jest niezbędna dla budowania lepszej przyszłości, dlatego też uruchomiliśmy inicjatywę koncentrującą się na wspieraniu właściwej edukacji dla młodych pokoleń, które nie otrzymały wykształcenia z powodu konfliktów i kryzysów humanitarnych. Współpracujemy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, innymi instytucjami UE oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim i światowym, aby stworzyć solidne polityczne i finansowe wsparcie dla międzynarodowych projektów w tej dziedzinie. Dzięki #EDUCA pragniemy zaoferować przyszłym pokoleniom dostęp do odpowiedniej edukacji, aby pomóc im zbudować bardziej pokojowe i odpowiedzialne społeczeństwa.

Dowiedz się więcej o #Educa i celu w zakresie przeznaczania 4% środków pomocowych na edukację.

Zrównoważone cele rozwoju i eliminacja ubóstwa

Uważamy, że zrównoważony rozwój i eliminacja ubóstwa powinny być globalnymi priorytetami. Cele zrównoważonego rozwoju, uzgodnione na szczycie ONZ we wrześniu 2015 r., zawierają ambitny program, ale wciąż wiele pozostaje do zrobienia.

Musimy działać na rzecz silniejszych polityk rozwojowych w celu budowy skutecznych systemów zabezpieczenia społecznego oraz zapewnienia powszechnego dostępu do wszystkich poziomów edukacji i ochrony zdrowia dla najsłabszych osób oraz tworzenia bardziej inkluzywnych społeczeństw. Oznacza to również, że potrzebujemy zrównoważonego podejścia do rolnictwa i zasobów, wspierającego odpowiedzialne wykorzystanie energii, powszechny dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych oraz przeciwdziałającego zmianom klimatycznym i niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Walczymy o większą współpracę międzynarodową w dziedzinie ochrony środowiska, innowacji technologicznych i zachęt dla samorządów wdrażających postępowe polityki w zakresie ochrony środowiska.

Grupa S&D jest również zaangażowana w działania na rzecz równości płci, w szczególności w dziedzinie edukacji i ochrony zdrowia. Kobiety mogą odegrać kluczową rolę w walce z dyskryminacją i na rzecz rozwoju, na przykład w kwestii poprawy zdrowia matek i zmniejszenia śmiertelności dzieci. Obecny kryzys humanitarny na granicach Europy podkreślił także potrzebę nowego, globalnego podejścia, łączącego walkę z przymusową migracją z promowaniem legalnej migracji jako narzędzia rozwoju, zarówno dla krajów pochodzenia, jak i przeznaczenia.

Przeczytaj 10 naszych zobowiązań na rzecz solidarności i rozwoju.

Demokracja i dobre rządzenie

Grupa S&D odgrywa wiodącą rolę w Parlamencie Europejskim we wspieraniu mieszkańców Afryki w dziedzinie zaspokojenia potrzeb humanitarnych i rozwojowych oraz w promowaniu wartości demokratycznych i dobrych rządów. Na początku nowego tysiąclecia UE podjęła nowy dialog z Afryką, którego celem było zbudowanie strategicznego partnerstwa z tym kontynentem. W ostatnich latach UE była również aktywna, reagując na „arabską wiosnę” w Afryce Północnej oraz poważne wyzwania występujące w regionie Sahelu i Rogu Afryki. Działania mające na celu walkę z niestabilnością w tych regionach, muszą stanowić część szerszej strategii, obejmującej dobre rządzenie, rozwój, pomoc humanitarną, a przede wszystkim przywrócenie praworządności.
 
Sprawiedliwy handel

Handel może wspierać nasze cele rozwojowe i humanitarne. Uważamy, że może i powinien on tworzyć wzrost gospodarczy w celu redukcji ubóstwa; pomagać w walce z dyskryminacją i poprawiać sytuację kobiet i dzieci; wzmacniać poszanowanie dla środowiska naturalnego oraz standardów społecznych i w dziedzinie bezpieczeństwa; wzmacniać rządy prawa, standardy pracy i praw człowieka; angażować związki zawodowe i społeczeństwo obywatelskie; oraz zwiększać integrację regionalną.

WIZYTY TERENOWE

Wizyta terenowa Grupy S&D w Demokratycznej Republice Konga

W dniach 7 - 12 kwietnia 2015 roku, delegacja eurodeputowanych S&D, na czele z przewodniczącym Giannim Pittellą, odwiedziła Demokratyczną Republikę Konga (DRK), aby spotkać się z przedstawicielami rządu DRK i wysokimi urzędnikami, laureatem Nagrody im. Sacharowa, dr Mukwege, a także przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicielami biznesu pracującymi w dziedzinie praw człowieka, demokracji i walki z minerałami konfliktu.

Grupa S&D uczyniła przemoc wobec kobiet oraz zakaz handlu minerałami konfliktu priorytetem swoich działań politycznych w Parlamencie Europejskim. Celem misji wyjaśniającej było zapoznanie się z faktycznym stanem rzeczy, z jakim mają do czynienia ofiary wojen i przemocy oraz lepsze zrozumienie sposobu, w jaki Unia Europejska może pomóc społeczności lokalnej w przezwyciężeniu wojny domowej, trwającej 20 lat.

Wizyta ta jest pierwszą z szeregu misji rozpoznawczych w pełni zintegrowanych z nowym, strategicznym podejściem Grupy do Afryki. 

Pełen program wizyty w DRK dostępny jest do pobrania tutaj.

Komunikaty prasowe

S&D Group TheProgressives ·
2017-04-21

Democracy and globalisation. @ckyenge sharing her input on a new democratic renaissance #4Africa #DemocracyDays https://t.co/s8XzznihZM

S&D Group TheProgressives ·
2017-04-21

#DemocracyDays workshop I - A new democratic renaissance #4Africa. @ckyenge gives an outline on the history of demo… https://t.co/Dhvbs1st5C